Regulament Concurs

Regulament desfasurare

• Pot participa toti medicii inscrisi la conferinta
• Prin inscrierea la conferinta participantii isi dau acordul de respectare a regulamentului de desfasurare a tombolei
• Participantii au obligatia de a scana ecusoanele atat la intrarea cat si la iesirea din salile de curs
• Cronometrarea incepe de la ora inceperii sesiunii sau de la intrarea in sala daca participantul intra dupa inceperea lucrarilor
• Cronometrarea se termina la sfarsitul sesiunii sau la iesirea din sala daca participantul iese inaintea de terminarea lucrarilor
• Perioadele de timp petrecute in salile de curs vor fi cumulate pentru atat fiecare sesiune in parte cat si pentru intreaga durata a conferintei
• Ecusoanele scanate doar la intrarea sau doar la iesirea din salile de curs nu vor fi luate in calcul
• Ecusoanele vor fi scanate individual
• Instrainarea ecusonului este interzisa
• Scanarea sau incercarea de scanare a ecusonului de catre o alta persoana, alta decat titularul se considera tentativa de frauda si va duce la eliminarea din concurs atat a titularului cat si a persoanei care a scanat sau a incercat sa scaneze ecusonul
• Se vor acorda premii atat pentru fiecare sesiune in parte cat si pentru intreaga conferinta
• Premiile se vor acorda in ordinea descrescatoare a timpilor petrecuti in salile de curs
• In caz de egalitate a timpilor se va proceda la tragere la sorti
• Premiile castigate vor fi ridicate de la secretariatul conferitei pe baza ecusonului de participant si a cartii de identitate
• Confirmarea primirii premiului se va face prin semnatura olografa
• Buna desfasurare a desfasurarii tombolei va fi asigurata de catre o comisie de supraveghere
• Litigiile vor fi solutionate de catre comisia de supraveghere


Comisia de supraveghere

Comisia este formata din:
• 3 reprezentanti ai organizatorului
• Cate un reprezentant al fiecarei firme care acorda premii
Atributiile comisiei de supraveghere
• Supravegheaza buna desfasurare a scanarii ecusoanelor
• Valideaza clasamentul timpilor petrecuti in sala
• Efectuaza tragerea la sorti in caz de egalitate
• Stabileste premiile atat pentru fiecare sesiune in parte cat si pentru intreaga conferinta
• Solutioneaza litigiile aparute
• Verifica identitatea castigatorilor